Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/188
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Telpu uzkopšanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, 59, Amulas iela 59,Slokas iela 61, 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no 2015.gada 10.janvāra līdz 2015.gada 9.februārim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 06.01.2015., Protokols Nr.5;līdz 05.01.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību IMPEL SERVIKS, līgumcena EUR 13875,09 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_188.docx
Protokols_Nr.5(Izraksts.).docx
Ligums_Izraksts.docx