Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/3
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Peldbaseina remonta un servisa pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz EUR 7700,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 26.02.2015.Protokols Nr.4;līdz 23.02.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BALTIC CHEMICAL, līgumcena EUR 7607,04 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(IZRAKSTS).docx
Ligums_IZRAKSTS.docx