Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/5
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Profesionālo mazgāšanas, traipu tīrīšanas un atkaļķošanas līdzekļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra,Slokas iela 61,Jūrmala.
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 11.03.2015., Protokols Nr.4;līdz 09.03.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BG, līgumcena EUR 7946,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4(Lemuma_pien.)_IZRAKSTS.docx
Ligums_(BG)_05_p_-_IZRAKSTS.docx