Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/9
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Darba apģērbu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 6729,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71,Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.decembrim 1.d
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 01.04.2015, Protokols Nr.4;līdz 31.03.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ALITO, līgumcena 1.d. EUR 1799,58 bez PVN;2.d. EUR 1239,05 bez PVN;3.d. EUR 2185,54 bez PVN;
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Ligums_Alito_3d._-_Izraksts.docx
Ligums_Alito_1d._-_Izraksts.docx
Ligums_Alito_2d._-_Izraksts.docx
Protokols_Nr.4(Izraksts).docx