Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/12
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Biroja un serveru programmatūru licenču noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 13000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, 59, Slokas iela 61, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Lēmums pieņemts 23.04.2015. Protokols Nr.4;līdz 20.04.2015. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_IZRAKSTS.docx
LigumsIZRAKSTS.docx