Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/11
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pārtikas preču iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 454377,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71,Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts:02.07.2015. Protokols Nr.9;līdz 05.06.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: AS "LATVIJAS MAIZNIEKS"-1d.-16904,95EUR bez PVN; SIA „S.A.V.”-2.d.-86638,30EUR bez PVN; 3.d.-50238,35EUR bez PVN; SIA "Ragnaros"-4.d.24048,90 bez PVN; SIA "LANEKSS"- 5.d.53547,30EUR bez PVN: 6.d.-27587,65EUR bez PVN; SIA "KORDES"-7.d.-1 721,00; SIA "Svit un K"- 8.d.-28969,05; SIA "Ragnaros"-9.d.-28 442,45 bez PVN; SIA"S.A.V."-10.d.-7389,83EUR bez PVN;SIA"LANEKSS" -11.d.-9506,00EUR bez PVN;SIA"Ramatas plus"-12.d.-57964,75EUR bez PVN;SIA "KORDES"-13.d.-32553,40EUR bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Nolikums.docx
Ligums_1.d._Izraksts.docx
Ligums_2.d._Izraksts.docx
Ligums_3.d._Izraksts.docx
Ligums_4.d._Izraksts.docx
Ligums_5.d._Izraksts.docx
Ligums_6.d.-Izraksts.docx
Ligums_7.d._Izraksts.docx
Ligums_8.d._Izraksts.docx
Ligums_9.d._Izraksts.docx
Ligums_10.d._Izraksts.docx
Ligums_11.d._Izraksts.docx
Ligums_12.d._Izraksts.docx
Ligums_13.d._Izraksts.docx