Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/17
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Vieglo automašīnu noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 41999,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 42 (četrdesmit divi) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 11.06.2015.Protokols Nr.7;līdz 26.05.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltijas autonoma, līgumcena EUR 41874,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_2_-_Izraksts.docx
Protokols_3_Izraksts.docx
Protokols_Nr.7_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx