Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/19
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mīkstā inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 2400,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1 (viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 19.06.2015.,Protokols Nr.4;līdz 16.06.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RELAT-K, līgumcena EUR 2310,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx