Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/24
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Darba aizsardzības pakalpojumu nodrošināšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 8400,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, 59, Slokas iela 61, 68, Jūrmala un tehn.specif
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 23.09.2015.Protokols Nr.6; līdz 01.09.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Darba Drošības Centrs, līgumcena EUR 6195,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_(atbilde)_-_izraksts.docx
Protokols_Nr.6_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.doc