Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/27
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Darba apģērbu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 517,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1 (viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 28.09.2015.Protokols Nr.4;līdz 22.09.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Andžejs un Partneri, līgumcena 1.d.EUR 237,19 bez PVN un 2d.EUR280,00bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_1d._-_Izraksts.docx
Ligums_2d._-Izraksts.docx