Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/32
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Tipogrāfijas darbi un reklāmas materiālu izgatavošana (veidlapas)
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 3500,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1 (viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 13.11.2015. Protokols Nr.7; līdz 6.11.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CREATED, līgumcena EUR 1712,50 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_IZRAKSTS.docx
pakalpojumu_gramatina.pdf
Protokols_Nr.7IZRAKSTS.docx
Ligums_IZRAKSTS.docx