Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/33
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnisko kušetu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 4815,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1 (viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 12.11.2015; Protokols Nr.5; līdz 9.11.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,MEDSERVISS-M", līgumcena EUR 4660,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.5IZRAKSTS.docx
Ligums_IZRAKSTS.docx