Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/40
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Rehabilitācijas procedūru vannu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 25530,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 22.decemrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 27.11.2015. Protokols Nr.5; līdz 16.11.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Gelerija Baltik, līgumcena EUR 28232,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.5IZRAKSTS.docx
Ligums_IZRAKSTS.docx