Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/41
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mācību un viesnīcu telpu nodrošināšana ar drošu bezvadu datortīklu
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 20000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Slokas iela 61,Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 18.decemrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 30.11.2015. protokols Nr.5; līdz 23.11.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Premier Partners, līgumcena EUR 19012,54bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.5IZRAKSTS.docx
Ligums_IZRAKSTS.docx