Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu speciālists
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2015/49
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Datortīklu aprīkojuma un rezerves daļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 10512,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 23.decemrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 15.12.2015. Protokols Nr.4;līdz 14.12.2015. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PROMPT, līgumcena EUR 8763,70 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4IZRAKSTS.docx
Ligums_IZRAKSTS.docx