Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu speciālists
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/6
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mīkstā inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 9471,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 59, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1 (viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 17.03.2016. Protokols Nr.4līdz 01.03.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SENDEKO LATVIA, līgumcena EUR 7704,97 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4IZRAKSTS.docx
Ligums_IZRAKSTS.docx