Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu speciālists
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/10.1
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Biroja un serveru programmatūru licenču noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 12000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.59,71, Slokas iela 61,Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 18.04.2016.,Protokols Nr.4; līdz 18.04.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību DPA, līgumcena EUR 10654,21 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4IZRAKSTS.docx
Ligums_DPAIZRAKSTS.docx