Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Artūrs Jerofejevs, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu speciālists
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/12
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Saules bateriju un siltumsūkņu remonts un tehniskā apkalpošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 5600,00 EUR bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.59,71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 14 (četrpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 08.06.2016. Protokols Nr.4; līdz 06.06.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Heliotherm Baltics, līgumcena EUR 5450,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_-_Izraksts.docx