Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/14ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Komandējuma pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz 5552,00 EUR bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2019.gada 31.decembrim
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Lēmums pieņemts 06.06.2016. Protokols Nr.3; līdz 07.06.2016. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_27.05..docx
Protokols_Nr.2-Izraksts.pdf
Protokols_Nr.3_Izraksts.docx