Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/15
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnisko izejvielu, aplikāciju, dezinfekcijas līdzekļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 10632,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala.
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpads) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 30.06.2016.Protokols Nr.4;līdz 13.06.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CHEMI PHARM GROUP, 1.daļa līgumcena EUR 3030,50bez PVN;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Chemical 4.d.EUR 719,88bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Protokols_Nr.5_Izraksts.docx
Ligums_Chemi_Pharm_Group_Izraksts.docx
Ligums_Baltic_Chemical_4_Izraksts.docx