Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/23
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnisko izejvielu, aplikāciju, dezinfekcijas līdzekļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 6881,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 12 (divpadsmit) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 18.08.2016.Protokols Nr.4;līdz 15.08.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Viola Farma, līgumcena 1.d.EUR 4000,00 bez PVN, 2.d.EUR1266,00bez PVN, 3.d.EUR656,00bez PVN.4.d.bez rezultāta
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_Viola_Farma_1.d.Izraksts.docx
Ligums_Viola_Farma_2.d._Izraksts.docx
Ligums_Viola_Farma_3.d._Izraksts.docx