Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/24
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Balss telefonijas pakalpojumi un remontdarbi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 9401,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71, Slokas iela 68,Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no 2016.gada 26 septembra līdz 2018.gada 30.jūnijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 18.08.2016.Protokols Nr.5;līdz 16.08.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lattelecom līgumcena EUR 211,82bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2_-_Izraksts.docx
Protokols_Nr.5_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx