Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/32
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Liftu tehniskā apkalpošana un remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 9100,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Slokas iela 68,Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24 (divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 20.10.2016.Protokols Nr.4; līdz 17.10.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltijas tehnika un vide EUR 3838,84bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.4__Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx