Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/33
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Telpu remontdarbi Sociālās integrācijas valsts aģentūras vajadzībām
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 23000,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.59,71,Līgatnes iela 5, Amulas iela 6,Slokas 68, Jū
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 1(viens) mēnesis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lemums pieņemts 03.11.2016.Protokols Nr.6,7,8;līdz 25.10.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jumis KB 1.d.EUR 3235,19bez PVN; Sabiedrība ar ierobežotu atbildību CEPLIS V.S. 2.d.EUR12347,31bez PVN; Pilnsabiedrība Būvsabiedrība Ota un Partneri 3.d.EUR3805,52bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.6-Izraksts.docx
Protokols_Nr.7_Izraksts.docx
Ligums_JUMISKB_Izraksts.docx
Ligums_CEPLIS_V.S._Izraksts.docx
Ligums_Buvsabiedriba_Ota_un_partneri_Izraksts.docx
Protokols_Nr.8_(Lemums)par_3d._-_izraksts.docx