Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/44ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Darba tirgus vajadzībām atbilstošu profesionālās rehabilitācijas programmu izstrāde personām ar smagu invaliditāti
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 12397,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61,Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 31.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 10.01.2017., Protokols Nr.6; līdz 12.12.2016. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Pelču speciālā internātpamatskola- attistības centrs EUR 9600,00bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.6_-izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx