Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2016/45
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ventilācijas un aukstumiekārtu uzturēšana un remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 8244,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.59,71,Slokas 61,68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2018.gada 30.jūlijam
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Lēmums pieņemts 21.12.2016. Protokols Nr.3;līdz 19.12.2016. plkst.10.00.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.3_Izraksts.docx