Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/6
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Profesionālās mazgāšanas, traipu tīrīšanas un atkaļķošanas līdzekļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 10975,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu pr.71,Slokas 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 24(divdesmit četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 08.03.2017.Protokols Nr.5;līdz 24.02.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību BG1.d. EUR 396,74bez PVN;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Mayeri Professional 2.d.EUR2,63.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
Protokols_Nr.2-Izraksts.docx
Protokols_Nr.5(Lemums)-Izraksts.docx
Ligums_1.d.Izraksts.docx
Ligums_2.d.Izraksts.docx