Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/7
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pārtikas preču iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 924 585,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71,Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no 2017.gada 1.augustā līdz 2020.gada 27.martām
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 22.06.2017.Protokols Nr.8,9.; līdz 21.04.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Akciju sabiedrība "Latvijas maiznieks"1.d.EUR 39117,44;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S.A.V."2.d.EUR 219793,27 un13.d.EUR 139827,84;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sanitex" 3.d.EUR 94226,59,4.d.EUR48915,77 un 7.d.EUR12170,91;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Futurus Food" 5.d.EUR 101668,94;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lanekss" 6.d.EUR 53428,29, 11.d.EUR 6095,08 un 12.d.EUR 22941,14;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kabuleti Fruit" 8.d.EUR61122,15, 9.d.EUR32079,20 un 10.d.32079,20;Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Žabo"14.d.EUR 66810,65
Pievienotie dokumenti:
Nolikums.docx
Protokols_Nr_3-Izraksts.docx
ZINOJUMS.docx
Ligums_1.d._-_Izraksts.docx
Ligums_2.d._-_Izraksts.docx
Ligums_3.d._-_Izraksts.docx
Ligums_4.d._-_Izraksts.docx
Ligums_5.d._-Izraksts.docx
Ligums_7.d._-_Izraksts.docx
Ligums_8.d._-Izraksts.docx
Ligums_9.d._-_Izraksts.docx
Ligums_10.d._-Izraksts.docx
Ligums_12.d._-_Izraksts.docx
Ligums_6.d._-_Izraksts.docx
Ligums_11.d.-Izraksts.docx
Ligums_13.d._-_Izraksts.docx
Ligums_14.d._-_Izraksts.docx