Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/11ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Remontdarbu pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 11571,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 3 (trīs) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 02.06.2017. Protokols Nr.5; līdz 22.05.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību UL nami 2.daļā EUR 5437,76 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Nolikums.docx
Scan_20170510_164000.jpg
Scan_20170510_164000_001.jpg
Scan_20170510_164000_002.jpg
Scan_20170510_164000_003.jpg
Scan_20170510_164000_004.jpg
Scan_20170510_164000_005.jpg
Scan_20170510_164000_006.jpg
Scan_20170510_164000_007.jpg
Scan_20170510_164000_008.jpg
Scan_20170510_164000_009.jpg
Scan_20170510_164000_010.jpg
Scan_20170510_164000_011.jpg
Scan_20170510_164000_012.jpg
Protokols_Nr.5_Izraksts.docx
Ligums_-Izraksts.docx