Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/17/ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Aprīkojuma iegāde izglītības programmu realizācijas vajadzībām
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 10071,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 20.novembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 04.08.2017.Protokols Nr.4; līdz 24.07.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību INFLEKS 2.d. EUR 7978,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Nolikums.docx
Protokols_Nr.4_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx