Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/18
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Elektroapgādes kabeļa un sadales iekārtas nomaiņa Slokas ielā 61, Jūrmala
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR10039
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 4 (četri) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 22.08.2017. Protokols Nr.5;līdz 14.08.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ELSET EUR 15080,18 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Nolikums.docx
Protokols_Nr.5_izraksts.docx
Ligums_-_Izraksts.docx