Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/22/ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Remontdarbu pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 6133,24
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas 3 (trīs) mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 27.09.2017.Protokols Nr.5;līdz 25.09.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: sabiedrību ar ierobežotu atbildību "R.A.Kaspari" EUR 5769,52
Pievienotie dokumenti:
Nolikums.docx
Protokols_Nr.5_Izraksts.docx
Ligums_Izraksts.docx