Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2017/27
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ventilācijas sistēmas pārbaude un tīrīšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Dubultu prospektā 59, Slokas ielā 61, Slokas ielā 68, Amulas ielā 6
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 15.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 07.11.2017., Protokols Nr.5; piedāvājumu iesniegšana līdz 03.11.2017. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Industry Service Partner", EUR 20570,25
Pievienotie dokumenti:
Nolikums.docx
Protokols_Nr.5_izraksts.docx
IZRAKSTS_Ligums_3-8.2_88.docx