Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2018/2
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Informācijas tehnoloģiju iekārtu rezerves daļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 12000,00
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala un Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši sākot ar 2018.gada 19.jūniju
Lēmuma pieņemšanas datums: līdz 04.04.2018. plkst.10:00. Lēmums pieņemts 23.04.2018., protokols Nr.4
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "TelCom", līgums par summu 12000,00 EUR bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_SIVA2018_2.docx
Jautajums_papildu_informacija.docx
Protokols_Nr.4_lemums.pdf
Ligums_TelCom_izraksts.pdf