Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2018/6
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Vieglās automašīnas pilna servisa noma.
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši un 24 mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 10.07.2018. plkst.10:30. Iepirkums pārtraukts, lēmums 10.07.2018., protokols Nr.2
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_SIVA2018_6.docx
Protokols_Nr.2_lemums_izraksts.pdf