Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: SvetlanaKazakeviča, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2018/7
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Vieglās automašīnas pilna servisa noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 36 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: līdz 30.07.2018. plkst.10:30
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Iepirkums izbeigts bez rezultāta, 02.08.2018. protokols Nr.4
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_SIVA2018_7.docx
Protokols_2_30.07.18._izraksts.pdf
Protokols_Nr.4_lemums_izraksts.pdf