Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2018/10
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Vieglās automašīnas pilna servisa noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 36 mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Izbeigts bez rezultāta. 18.09.2018. lēmums, protokols Nr.2
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_SIVA2018_10.docx
18.09._protokols_Nr.2_izraksts.pdf