Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2018/11
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Vieglās automašīnas pilna servisa noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 36 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: 16.10.2018. protokols Nr.4
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Pilna Servisa Līzings", 16578.00 EUR bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Lemums_Nr.4_izraksts.pdf
Ligums_izraksts.pdf