Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2018/12
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnas iekārtas iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 21.decembris
Lēmuma pieņemšanas datums: Līdz 2018.gada 21.novembrim plkst. 10:30. Lēmums pieņemts 27.11.2018., protokols Nr.5
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STELLA-A.B.", 36440.00 EUR bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_SIVA2018_12.docx
Protokols_Nr.5_lemums.pdf
Ligums_izraksts.pdf