Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2018/14
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Telpu uzkopšanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 10.02.2019.-30.06.2021.
Lēmuma pieņemšanas datums: 09.01.2018. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15001
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Marivo", EUR 775764,54 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Nolikums_SIVA_2018_14.DOCX
Iepirkuma_proceduras_zinojums.pdf