Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Svetlana Kazakeviča, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2019/3
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnisko izejvielu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 19263.00
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2019.gada 04.jūnijs plkst. 11:00 https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22022
Pievienotie dokumenti:
NAV