Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/02
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Transportlīdzekļa iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): līdz Ls5700,00
Līguma izpildes vieta: Dubultu pr. 71,Jūrmala, Latvija.
Līguma izpildes termiņš: Iepirkums pārtraukts 09.01.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: līdz 21.01.2013.plkst.:10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Saskaņā ar neprecizitāti tehniskajās specifikācijas, iepirkums pārtraukts 09.01.2013.
Pievienotie dokumenti:
instrukcija_2013_02.docx