Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/04
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Muzikālā noformējuma pakalpojums
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospektā 71, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: 2014.gada 03.janvāris
Lēmuma pieņemšanas datums: Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 04.janvāris
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: IK "Mūzikas kolekcija" - Ls 1560 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV