Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/12
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Profesionālo mazgāšanas, traipu tīrīšanas, atkaļķošanas preču piegāde.
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Slokas ielā 61, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: No līguma slēgšanas brīža12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 2013.gada 05.februāris. Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 2013.gada 28.janvārim, plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA " Lysoform" Ls 3997,11 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_2013_12.docx
Izraksts_protokols__2_atb.docx
Izraksts_protokols_6_lemums.docx