Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/08
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Māksliniecisko grupu un mākslinieku piesaiste, lekciju un izstāžu organizēšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospektā 71, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: 2013.gada 31.decembris
Lēmuma pieņemšanas datums: Līguma noslēgšanas datums: 2013.gada 17.janvāris
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: G.Liepiņa - Ls2994,00 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV