Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/14
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Papilddarbi Dubultu prospektā 59, Jūrmalā
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 59, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 2013.gada 28.februāris
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 2013.gada 01.februāris
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA „DIMANTI PLUS” - Ls 9890,30 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV