Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/18
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Kases aparātu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu pr. 71,Jūrmala, Latvija.
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža līdz 2013.gada 28.februārim
Lēmuma pieņemšanas datums: līdz 21.01.2013.plkst.:10.00; Lēmums 01.02.2013
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: A/s Latintertehserviss, Ls659,50
Pievienotie dokumenti:
NAV