Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/27
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Sāls granulu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu pr. 71,Jūrmala, Latvija.
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums 15.02.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Baltic Ghemical, Ls1174.
Pievienotie dokumenti:
NAV