Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/29
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Materiāli un instrumenti transportlīdzekļu pielāgošanai invalīdu vajadzībām
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: līdz 18.02.2013.plkst.:10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA YEInternational, Ls2900.
Pievienotie dokumenti:
NAV