Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/35
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Peldbaseina tilpnes remonts un peldbaseina margu papildināšana un attīrīšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 2013.gada 02.aprīlis līdz 2013.gada 23.aprīlis
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 2013.gada 19.marts. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2013.gada 11.marta plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA " Baltic Chemical" - 1.daļa "Peldbaseina tilpnes remonts" - Ls 6270,96 (bez PVN); 2.daļa "Peldbaseina margu papildināšana un attīrīšana" - Ls 437,74 (bez PVN). Kopējā līgumcena Ls 6708,70 (bez PVN).
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_2013_35.docx
Izraksts_Protokols_4_lemums.docx